Giáo Dục

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Online


Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Technology On You

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 10 khác nhau giúp học sinh lớp 10 dễ dàng ghi nhớ từ mới học trong Unit 5: Technology On You.

 • Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 5 có đáp án
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 10
 • Bài tập word form lớp 10 có đáp án
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 10
 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 có đáp án
 • Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 có đáp án

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 do website.com đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 10 sắp tới đạt kết quả cao.

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Central Processing Unit a. Bàn phím
  ii. Visual Display Unit b. Đĩa mềm
  iii. Computer Screen c. Loa
  iv. Floppy d. Màn hình máy tính
  v. Keyboard e. Thiết bị xử lý trung tâm
  vi. Hardware f. Phần mềm
  vii. Software g. Thiết bị hiển thị
  viii. Speaker h. Phần cứng
 • i. Central Processing Unit – …
 • ii. Visual Display Unit – …
 • iii. Computer Screen – …
 • iv. Floppy – ….
 • v. Keyboard – ….
 • vi. Hardware – …
 • vii. Software – ….
 • viii. Speaker – ….
 • 2. _______ beauty: Danh lam thắng cảnh
 • 3. _________________: Tốc độ chớp nhoáng
 • 4. ___________________: Nồi cơm điện
 • 5. Read the ________________ carefully before using this medicine.
 • 6. _____ a call: Gọi điện
 • 7. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Public phone a. Tiếng chuông điện thoại
  ii. Dial tone b. Khe, rãnh
  iii. Receiver c. Ống nghe
  iv. Slot d. Điện thoại công cộng
 • i. Public phone – ….
 • ii. Dial tone – …
 • iii. Receiver – …
 • iv. Slot – …
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button