Giáo Dục

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

Ôn tập từ vựng Unit 13 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book? do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

The dog is _________ the table

A. in

B. on

C. under

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

The cat is ________ the box

A. in front of

B. on

C. near

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

The cat is ________ the box

A. in front of

B. behind

C. in

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

The cat is ________ the box

A. near

B. behind

C. in

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

The cat is ________ the box

A. in

B. under

C. behind

Exercise 2: Add one letter in each word to have correct words

1. PO_TER

A. B

B. D

C. S

2. CO_T

A. O

B. A

C. K

3. WINDO_

A. W

B. U

C. O

4. _UBBER

A. R

B. S

C. T

5. PI_TURE

A. B

B. D

C. C

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

wall

near

pupil

cats

bedroom

Hello! My name is Nam. I am a (1) ________ at Le Loi Primary School. This is my (2) _______. It’s small but nice. There are some pictures on the (3) ________. They are beautiful. There is a bed and a desk in my room. The bed is (4) ________ the window. The desk is opposite the bed. There are two (5) _________ under the desk. They are very cute. Oh, that is my dog. It’s behind the door.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. C

2. B

3. A

4. B

5. A

Exercise 2: Add one letter in each word to have correct words

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

1. pupil

2. bedroom

3. wall

4. near

5. cats

Trên đây website.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button