Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều là tài liệu tham khảo hỗ trợ quá trình học tập tại nhà, củng cố kiến thức về chuyển động thẳng đều đã được học trên lớp đồng thời giúp học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý 10 khác nhau.

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 1: Chuyển động cơ

Trắc nghiệm Vật lý 10: Cơ sở của nhiệt động lực học

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Động học chất điểm

 • 1
  Một chiếc xe chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào sau đây là đúng?
 • 2
  Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox với vận tốc không đổi, thì?
 • 3
  Từ A một chiếc xe chuyển động thẳng trên một quãng đường dài 10 km, rồi sau đó lập tức quay về về A. Thời gian của hành trình là 20 phút. Tốc độ trung bình của xe trong thời gian này là?
 • 4
  Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 40 km với tốc độ trung bình là 80 km/h, trên đoạn đường 40 km tiếp theo với tốc độ trung bình là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường 80 km này là?
 • 5
  Một chiếc xe từ A đến B mất một khoảng thời gian t với tốc độ trung bình là 48 km/h. Trong 1/4 khoảng thời gian đầu nó chạy với tốc độ trung bình là v1 = 30 km/h. Trong khoảng thời gian còn lại nó chạy với tốc độ trung bình bằng?
 • 6

  Hình 2.1 cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe chuyền động trên đường thẳng. Vận tốc của xe là?

  Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

 • 7

  Hình 2.2 cho biết đồ thị tọa độ của một xe chuyển động thẳng. Vận tốc của nó là 5 m/s. Tọa độ của xe lúc t=0?

  Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

 • 8

  Một ô tô chuyển động đều trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 60 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường nhưng xe xuất phát từ một địa điểm trển đoạn đường cách bến xe 4 km. Chon bến xe là vật mốc, chọn thời điển xe xuất phát làm gốc thời gian và chọn chiều dương là chiều chuyển động. Phương trình chuyển động của ô tô trên đoạn đường này là:

  Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

 • 9

  Trên trục x’Ox có hai ô tô chuyển động với phương trinhg tọa độ lần lượt là x1(t) = -20 +100 và x2(t) = 10t – 50 (t tính bằng đơn vị giây (t > 0), còn x tính bằng đơn vị mét). Khoảng cách giữa hai ô tô lúc t=2 giây là?

 • 10
  Cho đồ thị tọa độ – thời gian cuả một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B trên một đường thẳng (Hình 2.4). Dựa vào đồ thị, viết được phương trình chuyển động của ô tô là?
 • 11

  Cho đồ thị tọa độ – thời gian của một vật như hình 2.5. Vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian?

  Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

 • 12

  Hình 2.6 cho biết đồ thị tọa độ – thời gian của một ô tô chuyển động thẳng, tốc độ của nó là 2 m/s. Tọa độ của ô tô lúc t = 4s là?

  Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button