Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 5: Chuyển động tròn đều


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

website xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 5: Chuyển động tròn đều làm tài liệu ôn tập cho quá trình tự học tại nhà, nắm bắt nội dung trọng tâm và chuyển động tròn đều đồng thời làm quen nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý 10 khác nhau.

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều

 • 1
  Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?
 • 2
  Chuyển động tròn đều có?
 • 3
  Câu nào sau đây nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?
 • 4
  Phát biểu nào sau đây là chính xác?
  Trong chuyển động tròn đều
 • 5

  Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính r = 100 cm với gia tốc hướng tâm an = 4 cm/s2. Chu kì T của chuyển động vật đó là?

 • 6

  Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320 km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6380 km. Vận tốc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh là?

 • 7
  Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là?
 • Dùng dữ liệu sau để trả lời các bài tập 8, 9, 10. Một hòn đá buộc vào sợi dây cso chiều dài 1 m, quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ 60 vòng/phút.
  Câu 8: Thời gain để hòn đá quay hết một vòng là?
 • 9
  Tốc độ dài của hòn đá bằng?
 • 10

  Gia tốc hướng tâm bằng?

 • 11

  Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?

  A. f= frac{2pi r}{v}

  B. T =frac{2pi r}{v}

  C. v = wr

  D. w= frac{2pi}{T}

 • 12
  Chọn đáp án đúng khi nói về vectơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều.
 • 13
  Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính R của Trái Đất. Lấy gia tốc rơi tự do tại mặt đất là g = 10 m/s2 và bán kính Trái Đất bằng R = 6400 km. Chu kì quay quanh Trái Đất của vệ tinh là?
 • 14

  Cho chuyển động tròn đều với chu kì T, bán kính quĩ đạo R. Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật.

  A. a = 4pi^2frac{R}{T^2}

  B. a= 4pifrac{R}{T^2}

  C. a = 4pifrac{R}{T}

  D. a= 4pi^2frac{R^2}{T^2}

 • 15
  Chọn phát biểu đúng. Trong các chuyển động tròn đều?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button