Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 học tốt hơn môn Vật lý, website.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý 10 một cách nhanh và chính xác. Mời các bạn và thầy cô tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Chuyển động cơ

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Chuyển động thẳng đều

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Sự rơi tự do

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Chuyển động tròn đều

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 1

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc

Câu 1: Một chiếc thuyền đi trong nước yên lặng với vận tốc có độ lớn v1, vận tốc dòng chảy của nước so với bờ sông có độ lớn v2. Nếu người lái thuyền hướng mũi thuyền dọc theo dòng nước từ hạ nguồn lên thượng nguồn của con sông thì một người đứng trên bờ sẽ thấy?

A. Thuyền trôi về phía thượng nguồn nếu v1 > v2.

B. Thuyền trôi về phía hạ lưu nếu v1 > v2.

C. Thuyền đứng yên nếu v1 < v2.

D. Truyền trôi về phía hạ lưu nếu v1 = v2.

Câu 2: Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ, khi chạy về mất 6 giờ. Nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất?

A. 13 giờ.

B. 12 giờ.

C. 11 giờ.

D. 10 giờ.

Câu 3: Một xuồng mát chạy trên sông có vận tốc dòng chảy 4 m/s. Động cơ của xuồng chạy với công suất khôn đổi và tính theo mặt nước, xuống có vận tốc 8 m/s. Vận tốc của xuồng tính theo hệ tọa độ gắn với bờ sông khi chạy xuôi dòng vx và vng có mối quan hệ với nhau như thế nào?

A. V_{ng}= frac{v_x}{3}

B. V_{ ng} = frac{v_x}{2}

C. V_{ng}= 2vx

D. V_{ng}= vx

Câu 4: Một chiếc thuyền chạy ngược dòng trên một đoạn sông thẳng, sau 1 giờ đi được 9 km so với bờ. Một đám củi khô trôi trên đoạn sông đó, sau 1 phút trôi được 50 m so với bờ. Vận tốc của thuyền so với nước là?

A. 12 km/h.

B. 6 km/h.

C. 9 km/h.

D. 3 km/h.

Câu 5: Một ca nô đi trong mặt nước yên lặng với vận tốc 16 m/s, vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s. Góc giữa vectơ vận tốc của ca nô đi trong nước yên lặng là vectơ vận tốc của dòng nước là 0 < α < 180o. Độ lớn vận tốc của ca nô so với bờ là?

A. 20 m/s.

B. 2 m/s.

C. 14 m/s.

D. 16 m/s.

Câu 6: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều, ngược chiều dòng nước với vận tốc 7 km/h đối với nước. Vận tốc chảy của dòng nước là 1.5 km/h. Vận tốc của thuyền so với bờ là?

A. 8,5 km/h.

B. 5,5 km/h.

C. 7,2 km/h.

D. 6,8 km/h.

Câu 7: Một chiếc thuyền khi đi xuôi dòng chảy từ A đến B thì thời gian chuyển động nhỏ hơn thời gian lúc về 3 lần. Biết tốc độ trung bình trên toàn bộ, quãng đường cả đi lẫn về là vtb = 3 km/h. Vận tốc của dòng chảy và vận tốc của thuyền đối với dòng chảy là?

A. 1 km/h và 3 km/h.

B. 3 km/h và 5 km/h.

C. 2 km/h và 4 km/h.

D. 4 km/h và 6 km/h.

Câu 8: Một hành khách ngồi ở cửa sổ một chiếc tàu A đang chậy trên đường ray với vận tốc v1 = 72 km/h, nhìn chiếc tàu B chạy ngược chiều ở đường ray bên cạnh qua một thời gian nào đó. Nếu tàu B chạy cùng chiều, thì người khách đó nhận thấy thời gian mà tàu B chạy qua mặt mình lâu gấp 3 lần so với trường hợp trước?

Vận tốc của tàu B là

A. 30 km/h hoặc 140 km/h.

B. 40 km/h hoặc 150 km/h.

C. 35 km/h hoặc 135 km/h.

D. 36 km/h hoặc 144 km/h.

Câu 9: Trong một siêu thị, người ta có đặt hệ thống cầu thang cuốn để đưa hành khách lên. Khi hành khách đứng yên trên cầu thang thì thời gian thang máy đưa lên là t1 = 1 phút. Khi thang máy đứng yên, thì hành khách đi lên cầu thang này phải mất một khoảng thời gian t2 = 3 phút. Nếu hành khách đi lên thang máy trong khi thang máy hoạt động thì thời gian tiêu tốn là?

A. 45 s.

B. 50 s.

C. 55 s.

D. 60 s.

Câu 10: Từ hai bến trên bờ sông, một ca nô và một chiếc thuyền chèo đồng thời khởi hành theo hướng gặp nhau. Sau khi gặp nhau, chiếc ca nô quay ngược lại, còn người chèo thuyền thôi không chèo nữa. Kết quả là thuyền và ca nô trở về vị trí xuất phát cùng một lúc. Biết rằng tỉ số giữa vận tốc của ca nô với vận tốc dòng chảy là 10. Tỉ số giữa vận tốc của thuyền khi chèo với vận tốc dòng chảy là?

A. 3,1.

B. 2,5.

C. 2,2.

D. 2,8.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B A B D B C D A C

Câu 1: A

Áp dụng công thứ cộng vận tốc.

Câu 2: B

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

Câu 5: D

Vận tốc của ca nô so với bờ lớn nhất khi α = 0 ⇒ v = 16 + 2 = 18 m/s; và nhỏ nhất khi α = 180o

⇒ v’ = 16 – 2 =14 m/s khi 0 < α < 180o thì 14 m/s < v < 18 m/s ⇒ v = 16 m/s.

Câu 7: C

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button