Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo để học tốt hơn môn Vật lý 10. Tài liệu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý 10 một cách hiệu quả. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 2

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Câu 1: Một khối trụ có thể lăn trên mặt bàn nằm ngang với trọng tâm của nó nằm trên tâm hình học. Cân bằng của khối trụ là?

A. Cân bằng không bền.

B. Cân bằng bền.

C. Cân bằng phiếm định.

D. Không thể cân bằng.

Câu 2: Một khối trụ có thể lăn trên mặt bàn nằm ngang với trọng tâm của nó nằm dưới tâm hình học. Cân bằng của khối trụ là?

A. Cân bằng không bền.

B. Cân bằng bền.

C. Cân bằng phiếm định.

D. Không thể cân bằng.

Câu 3: Một cái bàn tròn có ba cái chân tròn (Hình 20.1). Chỉ ra hình nào trong hình 20.2 diễn tả đúng chân đế của bàn khi ba chân bàn đặt trên sàn nhà (vẽ màu sẫm).

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Câu 4: Một cái thước có trọng tâm ở G, được treo vào một cái đinh nhờ một lỗ O như ở hình 20.3. Trong mỗi Hình 1, 2 và 3, thước ở trạng thái vân bằng nào?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. 1: bền ; 2: không bền ; 3: phiếm định.

B. 1: không bền ; 2: bền ; 3: phiếm định.

C. 1: phiếm định ; 2: không bền ; 3: bền.

D. 1: không bền ; 2: phiếm định ; 3: bền.

Câu 5: Một bán cầu bằng đồng (được vẽ màu sẫm) và một bán cầu bằng nhôm gắn với nhau thành một quả cầu. Hãy cho biết trạng thái của quả cầu ở ba vị trí trên hình 20.4.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. 1: cân bằng bền ; 2: cân bằng không bền ; 3: cân bằng phiếm định.

B. 1: cân bằng phiếm định ; 2: không cân bằng ; 3: cân bằng không bền.

C. 1: cân bằng bền ; 2: cân bằng phiếm định ; 3: cân bằng không bền.

D. 1: cân bằng bền ; 2: không cân bằng; 3: cân bằng không bền.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B D B D

Câu 1: A

Vị trí trọng tâm nằm trên tâm hình học.

Do vậy vật dễ bị mất cân bằng khi dời nó sang vị trí lân cận.

Câu 5: D

Đồng thời có khối riêng lớn hơn nhôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button