Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 học tập một cách hiệu quả môn Vật lý, website.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết chắc chắn các bạn học sinh sẽ giải bài tập Vật lý 10 nhanh và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 2: Lực ma sát

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 2: Chuyển động ném ngang

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 2

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Câu 1: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn F1 = 5 N, F2 = 15 N, đặt tại hai đầu một thanh nhẹ (khối lượng không đáng kể). AB dài 20 cm.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

đặt cách đầu A bao nhiêu và có độ lớn bằng bao nhiêu?

A. OA = 15 cm, F = 20 N.

B. OA = 5 cm, F = 20 N.

C. OA = 15 cm, F = 10 N.

D. OA = 5 cm, F = 10 N.

Câu 2: Một thanh AB dài 1 m khối lượng 5 kg được đặt nằm ngang lên hai giá đỡ tại A và B. Người ta móc vào điểm C của thanh (AC = 60 cm) một trọng vật có khối lượng 10 kg. Lực nén lên hai giá đỡ là (g = 10 m/s2) (Hình 19.1)

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. F1 = 4 N ; F2 = 6 N.

B. F1 = 6,5 N ; F2 = 8,5 N.

C. F1 = 6 N ; F2 = 8 N.

D. F1 = 8,5 N ; F2 = 6,5 N.

Câu 3: Hai người dùng một cái đòn tre để khiêng một cái hòm (Hình 19.2) có trọng lượng 500 N. Khoảng cách giữa hia người là A1A2 = 2 m. Treo hòm vào điểm nào thì lực đè lên vai người một sẽ lớn hớn lực đè lên vai người hai là 100 N. (Bỏ qua trọng lực của đòn).

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. OA1 = 60 cm.

B. OA1 = 70 cm.

C. OA1 = 80 cm.

D. OA1 = 90 cm.

Câu 4: Người ta đặt một thanh đồng chất AB dài 90 cm, khối lượng m = 2 kg lên một giá đỡ tại O và móc vào hai đầu A, B của thanh hai trọng vật có khối lượng m1 = 4 kg và m2 = 6 kg. Vị trí O đặt giá đỡ để thanh nằm cân bằng cách đầu A?

A. 50 cm.

B. 60 cm.

C. 55 cm.

D. 52,5 cm.

Câu 5: Một thanh cứng AB có khối lượng không đáng kể, dài 1 m, được treo nằm ở hai đầu AB nhờ hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau và có độ cứng k1 = 90 N/m và k2 = 60 N/m. Để thanh vẫn nằm nganh phải treo một vật nặng vào điểm C cách A là?

A. 40 cm.

B. 60 cm.

C. 45 cm.

D. 75 cm.

Câu 6: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị, có trọng lượng 60, được buộc ở đầu gậy cách vai 50 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 35 cm. Lực giữ của tay và áp lực đè lên vai người là (bỏ qua trọng lượng của gậy)?

A. 100 N và 150 N.

B. 120 N và 180 N.

C. 150 N và 180 N.

D. 100 N và 160 N.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B C D A B

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button