Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7 có đáp án

website.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, với bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 6: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 6

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Sự chuyển thể của các chất

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Câu 1: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm?

A. Có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.

B. Vuông góc với đoạn đường đó.

C.Có độ lớn tỉ lệ với độ dài đoạn đường.

D. Có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng.

Câu 2: Hệ số căng bề mặt chất lỏng không có đặc điểm?

A. Tăng lên khi nhiệt độ tăng.

B. Phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

C. Có đơn vị đo là N/m.

D. Giảm khi nhiệt độ tăng.

Câu 3: Một chiếc vòng nhôm có bề dày không đáng kể, có đường kính 20 cm được treo bởi một lực kế sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho hệ số lực căng bởi bề mặt của nước là 73.10-3N/m. Lực căng bề mặt tác dụng lên vòng nhôm có độ lớn gần đúng bằng?

A. 0,055 N.

B. 0,o045 N.

C. 0,090 N.

D. 0,040 N.

Câu 4: Một màng xà phòng được căng trên một khung dây đồng hình vuông có chu vi là 320 mm. Cho hệ số căng bề mặt cảu nước xà phòng là 40.10-3N/m. Lực căng bề mặt tác dụng lên mỗi cạnh khiung dây có độ lớn là?

A. 4,5 mN.

B. 3,5 mN.

C. 3,2 mN.

D. 6,4 mN.

Câu 5: Một màng xà phòng được căng trên một khung dây đồng hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây AB dài 10 cm có thể trượt không ma sát trên khung, nằm cân bằng (Hình 37.1). Cho hệ số căng bề mặt của nước xà phòng là 40.10-3N/m. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Khối lượng của đoạn dây AB là?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

A. 0,5 g.

B. 0,8 g.

C. 0,6 g.

D. 0,4 g.

Câu 6: Một ống nhỏ giọt đựng thẳng đứng bên trong đựng nước. Nước dính ướt hoàn toàn miệng ống và đường kính miệng dưới của ống là 0,45 mm. Hệ số căng bề mặt của nước là 72.10-3N/m. Trọng lượng lớn nhất của giọt nước khi rơi khỏi miệng ống gần đúng là?

A. 0,10 mN.

B. 0,15 mN.

C. 0,20 mN.

D. 0,25 mN.

Câu 7: Một chiếc vòng nhôm có trọng lượng P = 62,8.10-3N đặt thẳng đứng sao cho đáy của nó tiếp xúc với mặt nước. Cho đường kính trong và đường kính ngoài của vòng nhôm lần lượt là 46 mm và 48 mm; hệ số căng bề mặt của nước là 72.10-3N/m. Kéo vòng nhôm bằng một lực F thẳng đứng lên trên, để kéo được vòng nhôm rời khỏi mặt nước thì độ lớn của lực F phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất là?

A. 74,11 mN.

B. 86,94 mN.

C. 84,05 mN.

D. 73,65 mN.

Câu 8: Một lượng nước ở trong ống nhỏ giọt ở 20oC chảy qua miệng ống tạo thành 49 giọt. Cũng lượng nước và ống nhỏ giọt trên nhưng ở 40oC, nước chảy qua miệng ống được 51 giọt. Bỏ rqua sự dãn nở vì nhiệt; hệ số căng mặt ngoài của nước ở 20oC là 72.10-3N/m. Hệ số căng bề mặt của nước ở 40oC là?

A. 69.10-3N/m.

B. 75.10-3N/m.

C. 75,12.10-3N/m.

D. 69,18.10-3N/m.

Câu 9: Một khối gỗ hình trụ có khối lượng 20 g đặt nổi trên mặt nước, trục của khối gỗ nằm thẳng đứng. Đường kính tiết diện của khối gỗ d =10 mm; nước dings ướt hoàn toàn gỗ. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/s2. Độ ngập của khối gỗ trong nước là?

A. 24 cm.

B. 26 cm.

C. 23 cm.

D. 20 cm.

Câu 10: Một ống thủy tinh thẳng dài, có tiết diện nhỏ, bên trong chứa nước. Biết nước dính ướt thủy tinh. Dựng ống sao cho ống lệch so với phương thẳng đứng góc 10o. Mặt thoáng của nước bên trong ống có dạng?

A. Mặt phẳng nằm ngang.

B. Mặt khum lồi.

C. Mặt khum lõm.

D. Mặt phẳng nghiêng 80o.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D A C D B A C D B C

Câu 3: C

Lực căng bề mặt tác dụng lên mặt trong và mặt ngoài của vòng nhôm.

Fc = 2σπd = 2.72.10-3.π.0,2 = 0,09 N.

Câu 4: D

Màng xà phòng có hai mặt ngoài tác dụng lên mỗi cạnh của khung:

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 6: A

Trọng lượng lớn nhất của giọt nước bằng lực căng bề mặt ở miệng ống nhỏ giọt:

Pmax = Fc = σπd = 72.10-3.π.0,45.10-3 N = 0,10 mN.

Câu 7: C

Do nước dính ướt nhôm nên lực căng bề mặt tác dụng lên mặt trong và mặt ngoài của vòng nhôm cùng hướng với trọng lực.

Fmin = P + Fc1 + Fc2 = P + σ.π.(d1 + d2)

Fmin = 62,8.10-3 + 72.10-3π(46 + 48).10-3 = 84,05.10-3 N = 84,05 mN.

Câu 8: D

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 9: B

Do dính ướt ở mặt ngoài nên lực căng tác dụng lên mặt ngoài khối gỗ cùng hướng với trọng lực.

Khi khối gỗ cân bằng:

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button