Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình


Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 chương 7

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình là tài liệu đã được website.com tổng hợp để phục vụ các em học sinh lớp 10 học tập hiệu quả hơn môn Vật lý, qua đó sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật 10 hiệu quả hơn. website.com mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 5

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 6: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 6: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 6

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Câu 1: Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion)?

A. Dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.

B. Đứng yên tại những vị trí xác định.

C. Chuyển động hỗn độn không ngừng.

D. Chuyển động trên quỹ đạo tròn xung quanh một vị trí xác định.

Câu 2: Cấu trúc tạo bởi các hạt mà mỗi hạt đó dao động nhiệt xung quanh một vị trí cân bằng trùng với đỉnh của khối lập phương là?

A. Tinh thể thạch anh.

B. Tinh thể muối ăn.

C. Tinh thể kim cương.

D. Tinh thể than chì

Câu 3: Nhờ việc sử dụng tia Rơn-ghen (hay tia X) người ta biết được?

A. Bản chất của các hạt trong tinh thể là nguyên tử, phân tử hay ion.

B. Các hạt trong tinh thể chuyển động nhanh hay chậm.

C. Trật tự sắp xếp của các hạt trong tinh thể.

D. Các hạt trong tinh thể liên kết với nhau mạnh hay yếu.

Câu 4: Tinh thể của một chất?

A. Được tạo thành từ cùng một lọa hạt thì có tính chất vật lí giống nhau.

B. Được hình thành trong quá trình nóng chảy.

C. Được tạo thành từ cùng một loạt hạt thì cso dạng hình học giống nhau.

D. Có kích thước càng lớn nếu tốc độ kết tinh càng nhỏ.

Câu 5: Kim cương có tính chất vật lí khác nhau với than chì vì?

A. Cấu trúc tinh thể không giống nhau.

B. Bản chất các hạt tạo thành tinh thể không giống nhau.

C. Loại liên kết giữa các hạt trong tinh thể khác nhau.

D. Kích thước tinh thể không giống nhau.

Câu 6: Chất kết tinh không có đặc tính nào sau đây?

A. Chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.

B. Ở mỗi áp suất, mỗi cấu trúc tinh thể có nhiệt độ nóng chảy xác định, không đổi.

C. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng.

D. Cấu trúc tinh thể được tạo thành từ cùng một loại hạt thì có tính chất vật lí giống hệt nhau.

Câu 7: Chất kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định là?

A. Thủy tinh.

B. Đồng.

C. Cao su.

D. Nến (sáp).

Câu 8: Chất nào sau đây có tính dị hướng?

A. Thạch anh.

B. Đồng.

C. Kẽm.

D. Thủy tinh.

Câu 9: Tính chất chỉ có ở chất rắn đơn tinh thể là?

A. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.

B. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. Tính dị hướng.

D. Có cấu trúc tinh thể.

Đáp án trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án A B C D A D B A C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button