Giáo Dục

Unit 3 lớp 10 Project


Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Project dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 10 mới theo từng lesson do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Project Unit 3 SGK trang 35 tiếng Anh 10 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Music”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Project

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.

– Where did it originate?

– How long has it been popular?

– What are its influences?

– Do you like it?

Present your findings to the class.

Hướng dẫn dịch:

Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.

– Nó bắt nguồn từ đâu?

– Nó phổ biến đã bao lâu rồi?

– Sự ảnh hưởng của nó là gì?

– Bạn có thích nó không?

Trình bày kết quả của bạn với cả lớp.

Gợi ý

Quan Ho singing is one of the most unique kind of Vietnamese folk music which originated in the 13th century and was recognized by UNESCO in 2009. It is usually presented in big festival such as Tet Holiday and Mid-Jan Festival, and many other traditional festivals. The hometown of Quan Ho singing is in Bac Ninh province. This kind of singing represents the scene of the Northern countryside, the feelings of human and their wishes for future. It belongs to the spiritual value of Vietnamese people.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 10 Unit 3 Music Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,….được cập nhật liên tục trên website.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 – 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button