Giáo Dục

Unit 3 lớp 9 Skills 1

Hướng dẫn giải tiếng Anh Unit 3 lớp 9 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập trang 32 SGK tiếng Anh 9 mới Unit 3 Teen stress and pressure hướng dẫn giải các phần bài tập phần Reading – Speaking Unit 3 tiếng Anh 9 Teen stress and pressure giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– read for general and specific information about a helpline service for teens in Viet Nam

– talk about teen stress and pressure and how to cope with them

2. Objectives:

– Vocabulary: knowledge about teen stress and pressure

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Skills 1

READING

1. a. Do you know what a child helpline is?

Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không?

Gợi ý

It helps children to listen, give an advice in order to solve them problems.

b. Now read the articles

Bây giờ cùng đọc bài báo sau.

Hướng dẫn dịch

Số điện thoại thần kỳ

Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam. Đường dây cứu trợ được chính quyền thành lập vào năm 2004 với sự tài trợ của Plan Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm.

Trong năm 2014, đường dây cứu trợ đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trong cả nước. 69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 – 14 và 15 – 18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Thêm vào đó, gần 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

Là một thành viên của đường dây cứu trợ trẻ em quốc tế, số điện thoại thần kỳ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc lời khuyên hoặc biết ai đó cần chỉ cần gọi 18001567.

(Các sự kiện, số liệu và hình ảnh trong đoạn văn được cung cấp bởi Plan Viet Nam)

2. Answer the questions. Trả lời câu hỏi sau.

1 – Magic Number 18001567 là gì?

2 – Những nhóm tuổi nào đã gọi cho đường dây trợ giúp nhiều nhất?

3 – Các cuộc gọi chủ yếu là về điều gì?

4 – Tại sao có 3.000 cuộc gọi được hỗ trợ khẩn cấp?

5 – Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của họ như thế nào?

6 – Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?

Đáp án

1. It’s a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. They were callers in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers

6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng (T) hay sai (F).

Hướng dẫn dịch

1. Ban có thể gọi Magic Number bất cứ khi nào trong ngày hoặc đêm.

2. Dịch vụ và gọi điện thoại là miễn phí.

3. Chỉ những đứa trẻ có thể gọi đường dây hỗ trợ.

4. Người gọi điểm hình gọi cho Magic Number là trẻ em 9 tuooie.

5. Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây hỗ trợ do người lớn thực hiện.

6. Dịch vụ này có ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam.

Đáp án

1 – T; 2 – T; 3 – F; 4 – F; 5 – F; 6 – T;

SPEAKING

4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers. Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện.

Bài nghe

Đáp án

Caller 1

Caller: girl, from Ha Noi, last year of high school

Feeling now: a bit depressed and confused

Problem: wants to be a designer; but her parents want her to be a doctor

Question: doesn’t know what to say to her parents

Caller 2

Caller: boy, named Long, 13 years old, from Ho Chi Minh City

Feeling now: worried

Problem: online friend asked for 5 million dong; said if he refused to give it, his life would be difficult

Question: wonders whether to tell somebody about this

Nội dung bài nghe

Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high :oool. I’m feeling a bit depressed about my situation. I’ve been studying really hard to satisfy my parents and have always had xod grades. But last week they said that they didn’t want me to x to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor, “feel confused… I don’t know what to say to my parents.

Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this’

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes. Nhìn vào bài 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.

Gợi ý

Hi, my name is Lien. I am thirteen years old. I have jus moved to my new school since last Monday. I am a bit stress because my new classmates are not friendly. I am quite not sociable and I am not confident enough to talk with strangers. I really want to be emerged into my new class. I’m really worried. What should I do?

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button