Helicobacter Pylori là một loại vi khuẩn phổ biến sống trong lớp niêm mạc dạ dày. Nó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh viêm dạ dày. Muốn tìm hiểu sâu hơn về Helicobacter Pylori là gì, lây lan qua...